HISTORIA PARAFII
Historia naszej parafii rozpoczyna się formalnie 1980 roku, kiedy to Ks. Abp Jerzy Stroba ustanowił z części parafii pw. św. Mateusza tzw. ośrodek duszpasterki przy kościele pw. św. Józefa. Kościół ten od 1947 roku pełnił funkcję świątyni filialnej parafii pw. św. Mateusza w Opalenicy, a wybudowany na przełomie XIX i XX wieku służył jako zbór gminy ewangelickiej w Opalenicy (więcej na temat kościoła w zakładce dotyczącej miejsca kultu).


Ks. Teofil Dals

Ośrodek duszpasterski rozpoczął działalność 1 sierpnia 1980r. Wprowadzenia dokonał ks. kan. Teofil Dals. Ośrodek obejmował 19 ulic opalenickich i 6 wiosek (Kopanki, Jastrzębniki, Łęczyce, Porażyn, Sielinko i Terespotockie). Skupiał, według danych z 27 października 1980r., 4720 osób. Pierwszym duszpasterzem nowego ośrodka został ks. Bolesław Kryś (rektorem kościoła pw. św. Józefa).

Metropolita Poznański abp Jerzy Stroba, mając na uwadze korzyści duchowe wiernych, dekretem z 16 grudnia 1980r. erygował parafię rzymsko-katolicką pw. św. Józefa w Opalenicy. Kościół otrzymał wówczas wszelkiego prawa kościoła parafialnego. Proboszczem został mianowany Bolesław Kryś, a wikariuszem - ks. Stanisław Kaczmarek.

Ośrodkiem koncentrującym życie religijne był kościół. Tutaj sprawowano Eucharystię, udzialano sakramentów i organizowano nabożeństwa. Po utworzeniu parafii starania proboszcza skierowały się ku dostosowaniu wnętrza kościoła, zwłaszcza prezbiterium, do wymogów liturgii (nowy marmurowy ołtarz, ambonka, nowa posadzka w prezbiterium i w całym kościele, odnowienie tynków w prezbiterium, modernizacja ławek i ich nowe ułożenie). Równocześnie ks. proboszcz zabiegał o powstanie kaplic filialnych i domu parafialnego. Staraniem wszystkich wiernych i ludzi dobrego serca wybudowano najpierw kaplicę w Jastrzębnikach (pierwsza Msza św. w 1985r.), później dom parafialny (poświęcenie 1992r.), a w 1995r. zakończono i poświęcono kaplicę w Kopankach (więcej na temat kaplic w zakładce dotyczącej miejsca kultu).


Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy

ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

KONTO BANKOWE:
56 1020 4144 00006602 0053 4370

TELEFONY KONTAKTOWE:
PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138