PARAFIALNE MIEJSCA KULTU
Każdy człowiek powołany jest do świętości i może, podobnie jak święci, odczuwać bliskość Boga. Ludzie, którzy myślą, że Bóg daleki jest od świata, który stworzył, zapominają, że Bóg jest miłością. Miłość zaś nigdy nie jest daleka, obojętna i nie reagująca na wezwanie. Bóg sam do nas przychodzi, objawił nam swoją wolę i prawdę o sobie, jest zawsze z nami, ze swoimi uczniami, ze swoim Kościołem. To jest ponadczasowa prawda naszej wiary. Człowiek jednak, aby odczuć obecność Boga potrzebuje pewnej sakralnej przestrzeni, miejsca w których w sposób szczególny może doświadczyć Bożej obecności. Są to świątynie, kaplice, miejsca spotkań modlitewnych czy przydrożne krzyże i figury.

Nasza wspólnota parafialna może poszzycić się wieloma takimi miejscami, w których sposób szczególny oddajemy cześć i uwielbienie Bogu. Niewątpliwie do najważniejszych należy kościół neogotycki z początku XX wieku, kaplice filialne i przydrożne miejsca modlitwy przy krzyżu. Nie wszyscy wiedzą, że na terenie parafii pw. św. Józefa w Opalenicy znajduje się dom i kaplica Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Wszystkie te miejsca dają nam, parafianom odczuć wielkość i bliskość Boga, dlatego chętnie korzystajmy z tych uświęconych miejsc, aby nasza wiara jeszcze bardziej wzrastała i ubogacała nas i naszych najbliższych.

Bardzo ważna jest troska parafian o te wszystkie miejsca. Można śmiało powiedzieć, że w trzydziestopięcio letniej historii parafii nie zabrakło ludzi dobrej woli do wsparcia finansowego różnych dzieł związanych z pielęgnowaniem i utrzymywaniem tych miejsc. Bogu niech będą dzięki za ofiarność i otwartość serc nie tylko parafian, ale na prawdę wielu dobrodziejów naszej parafii.Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy

ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

KONTO BANKOWE:
56 1020 4144 00006602 0053 4370

TELEFONY KONTAKTOWE:
PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138