SPRAWOWANIE SAKRAMENTÓW W PARAFII P.W. ŚW. JÓZEFA W OPALENICYCHRZEST ŚWIĘTY
Sobota w czasie Mszy św. o godz. 18.00


Przychodząc do Biura Parafialnego w tygodniu poprzedzającym chrzest św. należy przynieść ze sobą:
- odpis aktu urodzenia
- zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego
- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, które mogą oni uzyskać u swojego proboszcza


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się na 3 miesiące przed planowanym zawarciem związku małżeńskiego.Przychodząc do Biura Parafialnego należy przynieść ze sobą:
- dowód osobisty
- świadectwo chrztu
- świadectwo ukończenia katechizacji (świadectwo szkolne z oceną z lekcji religii)
- zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego
- zaświadczenie z Poradni Przedmałżeńskiej

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Sakrament sprawowany jest w naszej parafii raz w roku według terminu ustalonego przez Biskupa DiecezjalnegoKandydaci do bierzmowania (zazwyczaj uczniowie gimnazjum) przygotowują się do sakrementów przez okres 3 lat. Do takiego kandydata należy:
- regularne przystępowanie do sakramentów tj. Msza św., spowiedź
- uczestniczenie w spotkaniach w piątek
- uczestniczenie w różnych formach pobożności tj. różaniec, roraty, majowe, spowiedź
- otrzymać opinię od katechety w szkole

SAKRAMENT POJEDNANIA
- w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.
- środa przed I piątkiem miesiąca o 16.30
- I piątek miesiąca o 16.00


ODWIEDZINY CHORYCH
- wioski – czwartek przed I piątkiem miesiąca,
- miasto – I piątek miesiącaBiuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy

ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

KONTO BANKOWE:
56 1020 4144 00006602 0053 4370

TELEFONY KONTAKTOWE:
PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138