HISTORIA PARAFII


PROBOSZCZOWIE POSŁUGUJĄCY W PARAFII

- Ks. Bolesław Kryś – spędził w Opalenicy 10 lat, po czym objął probostwo w Krośnie k/ Mosiny.
- Ks. Bernard Cegła – przybył do Opalenicy 8 września 1991 roku jako 42 – letni kapłan, gdzie sprawował posługę przez 9 lat
- Ks. Sławomir Majchrzak – przybył do Opalenicy w kwietniu 2001 roku, jako proboszcz służył parafii przez 6 lat
- Ks. Zbigniew Kuźnicki - swoje pasterzowanie rozpoczął 15 sierpnia 2007 roku

WIKARIUSZE POSŁUGUJĄCY W PARAFII

- Ks. Stanisław Kaczmarek – swą służbę w Opalenicy pełnił od 20 sierpnia 1980 roku do 18 lutego 1984 roku, po czym otrzymał probostwo w Wyszanowie.
- Ks. Stanisław Wiatrowski – wikariusz od 1 lipca 1984 do 1 lipca 1986, następnie przeniesiony do Zbąszynia
- Ks. Janusz Grześkowiak – 1 lipca 1988 roku przeniesiony do parafii. Św. Anny w Poznaniu
- Ks. Marek Matyba – 1 lipca 1990 roku odszedł na wikariat w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Poznaniu
- Ks. Mariusz Dolata – do Opalenicy przybył 1 lipca 1990 roku, po trzech latach objął stanowisko wikariusza w Poznaniu, w parafii Matki Odkupiciela na Piątkowie
- Ks. Adam Lisiecki – otrzymał dekret ks. arcybiskupa na czas od 1 VIII do 30 IX 1990 roku, w 1991 roku rozpoczął pracę w parafii NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu
- Ks. Piotr Lidwin – w Opalenicy pracował do 1 lipca 1995 roku, po czym został przeniesiony do Poznania, do parafii Matki Boskiej Bolesnej.
- Ks. Roman Smółkowski – w Opalenicy posługę pełnił od 1 lipca 1995 roku, przeniesiony 1 lipca 1997 roku do parafii św. Jakuba w Murowanej Goślinie
- Ks. Mariusz Szulc – pełnił obowiązki od 1 lipca 1997 roku, pełnił posługę kapłańską 3 lata
- Ks. Piotr Koczorowski – mianowany wikariuszem opalenickiej parafii w lipcu 2001 roku, gdzie pełnił swoją posługę przez 2 lata
- Ks. Łukasz Lewandowski – jako neoprezbiter został skierowany do naszej parafii w lipcu 2003 roku, po 2 latach przeniesiony do jednej z poznańskich parafii
- Ks. Remigiusz Ohirko – stanowisko wikariusza obejmował w naszej parafii w latach 2005 – 2007
- Ks. Zbigniew Wiśniewski – wikariusz naszej parafii, posługę pełni od sierpnia 2007 roku do 27 sierpnia 2012
- Ks. Marcin Stanisławski - neoprezbiter, wikariusz parafii w latach od 1 lipca 2012 do 26 sierpnia 2014
- Ks. Sławomir Kostrzewa - wikariusz od 27.08.2014 do 24.08.2015
- Ks. Piotr Majchrzak - wikariusz od 25.08.2015 do 30.06.2019r.
 - Ks. Tomasz Agatowski - wikariusz od 24.08.2019r.

KAPŁANI POCHODZĄCY Z PARAFII

- Ks. Kazimierz Stankowski (święcenia kapłańskie - 21 maja 1983r., zm. 18 grudnia 1995r.)
- Ks. Zbigniew Piotrowski (święcenia kapłańskie - 23 maja 1985r.)
- Ks. Krzysztof Szczepański (święcenia kapłańskie - 29 maja 1999r.)
- Ks. Wojciech Wasiak (święcenia kapłańskie - 26 maja 2011r.)

   
    

Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138