HISTORIA PARAFII

Publikacja z okazji Jubileuszu
kościoła i parafii

Równocześnie za materialnym staraniem proboszcza o dobra parafii bardzo intensywnie rozwijało się życie religijne. Do wielu inicjatyw proboszcza Bernarda Cegły można zaliczyć: kult i nabożeństwa do św. Józefa, troska o śpiew wczasie nabożeństw (opracowanie parafialnych śpniewników na różne okresy liturgiczne), procesje Bożego Ciała na wioskach, modlitwa za Ojczyznę zawsze 13 dnia miesiąca. Na szczególną uwagę w posłudze proboszcza zasługują tzw. obchody jubileuszowe. Był to wyjątkowy czas religijnej odnowy i przeżyć duchowych. W obchody bowiem Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 wpleciona była, w ramach opalenickiej wspólnoty parafialnej, setna rocznica poświęcenia świątyni i dwudziestolecie parafii pw. św. Józefa. Między innymi można wymienić: misje parafialne, Msza św. Jubileuszowa (23.10.2000r.), odnowienie cmentarzy ewangelickich, udzielenie bierzmowania, poświęcenie sztandaru KSM, uroczysta nowenna do św. Józefa, nabożeństwo ekumeniczne, wydanie książki (Stulecie świątyni, dwudziestolecie parafii św. Józefa w Opalenicy 1900-2000), transmisja Mszy św. z kościoła w Radio Maryja.


Okładka gazetki parafialnej

W roku 2001 na mocy dekretu Apb Juliusza Paetza następuje zmiana proboszcza. Ks. Bernard Cegła od 1 maja 2001 roku objął parafię pw. św. Barbary w Luboniu, a nowym proboszczem został ks. Sławomir Majchrzak. Szybko dało się zauważyć, że kierunek rozwoju parafii obrany przez wcześniejszych proboszczów będzie kontynuowany. W tym czasie pojawiają się nowe grupy duszpasterskie, a wśród nich bardzo ważną stał się zespół śpiewających dzieci o nazwie STOKROTKI. Religijne życie parafii dopełniały w tym czasie liczne pielgrzymki, zabawy karnawałowe, festyny parafialne czy regularnie wydawane czasopismo parafialne pt. JÓZEF.

Od 15 sierpnia 2007 roku w parafii rozpoczął posługę ks. prob. Zbigniew Kuźnicki. Jego troska o świątynia wyraziła się przede wszystkim w przeprowadzonym remoncie wszystkich ławek i ponownym malowaniu wnętrza kościoła. Natomiast ważniejsze jest dla obecnego proboszcza życie duchowe parafian, dlatego w kościele została utworzona kaplica wieczystej adoracji i wprowadzone nabożeństwo do św. Ojca Pio.


Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138