HISTORIA PARAFII

Tryptyk św. Józefa wraz z czterema scenami z Jego życia.

Szczególne miejsce w życiu religijnym parafii zajmował św. Józef. W opalenickim kościele temu świętemu poświęcony był w prezbiterium tryptyk przedstawiający patrona i cztery sceny z Jego życia. Obecnie obraz znajduje się na bocznej ścianie nawy głównej kościoła. Od początku istnienia parafii wierni oddają cześć patronowi w każdą środę w czasie nowenny do św. Józefa, jak również w czasie odpustu parafialnego w marcu. Z okazji stulecia świątyni i dwudziestolecia parafii, celem godnego uczczenia patrona, zainicjonowano odwiedziny obrazu św. Józefa po domach naszej parafii. Zwieńczeniem czci do św. Józefa stał się symboliczny moment - nadania miastu patrona św. Józefa (2006r.)

W roku 1991 z powodu poważnej choroby ks. Bolesława Krysia, nastąpiła zmiana proboszcza. Od 8 września 1991r. nowym proboszczem parafii pw. św. Józefa w Opalenicy został ks. Bernard Cegła. Dzięki jego dużej gospodarności oraz troski o życie duchowe i dobro materialne parafii, rozpoczęły się liczne prace wykończeniowe i remontowe - największym wyzwaniem była wymiana pokrycia dachowego, przebudowa zachrystii, położenie nowej instalacji elektrycznej i nagłaśniającej, położenie nowych tynków. W roku 1999r. w prezbiterium zostaje umieszczony nowy neogotycki ołtarz, pochodzący z Siekowa.


Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138