RÓŻA RÓŻAŃCOWA
Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Nastały „czasy elektroniczne”, dlatego proponujemy zapisać się do naszej Róży poprzez witrynę internetową. Należy tylko wypełnić poniższy formularz i zostaniemy automatycznie przypisani do Róży. Po zapełnieniu 20 miejsc, zostanie utworzona nowa róża. Zachęcamy parafian do tworzenia jak największej ilości róż, tak aby czerpać z łask, jakie niesie ze sobą codzienne odmawianie różańca św.


Zwiastowanie MaryiDobrusia Ganda
Nawiedzenie św. ElżbietyMarcelina Prałat
Narodzenie JezusaZuzanna Marchewka
Ofiarowanie JezusaPatryk Sierant
Odnalezienie Jezusa w świątyniRemigiusz Ganda
Modlitwa Jezusa w ogrójcuAleksandra Piechowiak
Biczowanie JezusaZofia MARCHEWKA
Cierniem ukoronowanie
Droga krzyżowa
Jezus umiera na krzyżu
Zmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie Jezusa
Zesłanie Ducha Św.
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Maryi
Chrzest Jezusa w Jordanie
Wesele w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego...
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystiisierpień 2022
„O łaskę trzeźwości dla uzależnionych od alkoholu”


Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138